Train de Trainer

Deze training richt op managers op diverse niveaus van een organisatie die zelf hun medewerkers willen trainen op inzicht en vaardigheden. Dit kan onder andere op het gebied van actieve gastvrijheid / klantgerichtheid, verkooptechnieken, klachtenbehandeling, telefoontechnieken of omgaan met agressie.

Doelstelling

Het doel van de Train The Trainer is tweeledig: ten eerste nemen de managementvaardigheden van de deelnemers toe en ten tweede ontwikkelen de deelnemers het vermogen om hun eigen kennis en vaardigheden over te dragen op hun medewerkers. In deze training ontwikkelt u bewustzijn voor uw eigen gedrag en houding en het effect daarvan op een groep. U kunt contact maken met de groep terwijl u trouw blijft aan uzelf. U bent aan instaat groeps- en individuele belangen te combineren. U kunt trainingsprogramma’s opzetten, uitvoeren en de effectiviteit ervan bepalen.

Methodiek

Tijdens de eerste dag worden de trainersvaardigheden van de deelnemers ontwikkeld. Praktijksituaties worden nagebootst door middel van oefeningen en rollenspelen. De leerpunten per deelnemer worden besproken en de trainer reikt diverse handvatten aan om te komen tot verbetering. Naast de concrete inhoud van de trainingsmodules worden er handvatten aangereikt om deze inhoud over te dragen op de medewerkers. Een hulpmiddel, dat speciaal hiervoor is ontwikkeld, bestaat uit onze Training Kits. Om de materie goed over te kunnen dragen en te voorkomen dat de opgedane kennis en vaardigheden verwateren, is het belangrijk om gebruik te maken van de Training Kits. De managers hebben hiermee een instrument in handen om een training (of individuele coachingsessie) eenvoudig en eenduidig te verzorgen. Onze Training Kits zijn zeer praktisch van aard: stap voor stap wordt de gehele training doorlopen, inclusief sheets, de bijbehorende theorie, voorbeelden, vragen die de trainer aan de groep kan stellen, oefeningen en rollenspelen.

De deelnemers maken een persoonlijk actieplan aan het einde van deze training waardoor ze gericht in hun praktijk verder kunnen oefenen.

Duur

Vier dagdelen

Inhoud

  • Voorbereiding op de training
  • Structuur van de training
  • Interactie en groepsdynamica
  • Het geven van feedback
  • Het afsluiten van de training
  • Moeilijke situaties en moeilijk gedrag tijdens de training
  • Inhoud van onze Training Kit: introductiedeel, theoretisch deel, blauwdruk, trainershandleiding, rollenspelenmap en sheet map.
  • Het persoonlijk actieplan

Kennis en vaardigheden vergroten?

Als vervolg en aanvulling op “Timemanagement” adviseren wij de trainingen: