Persoonlijke Effectiviteit

Deze training richt op leidinggevenden / medewerkers nog meer resultaten uit hun persoonlijk functioneren kunnen / willen halen.

Doelstelling

In deze training zal de deelnemer meer inzicht verwerven in zijn of haar sterke en zwakke punten. De deelnemer zal bovendien inzicht krijgen in hoe hij of zij door anderen wordt ervaren. Hoe effectief is men eigenlijk? Beïnvloedt de deelnemer zijn/haar omgeving of wordt men vooral door de omgeving beïnvloed? De training persoonlijke effectiviteit biedt de mogelijkheid om nieuwe stappen te zetten. Daarvoor is het noodzakelijk meer inzicht in het eigen gedrag te krijgen en in het effect hiervan op anderen. We oefenen concrete situaties die voor de deelnemer van belang zijn. In de training persoonlijke effectiviteit zullen we de doelen voor iedere individuele deelnemer duidelijk formuleren en gaan we op zoek naar mogelijke belemmeringen.

Methodiek

De module bestaat uit theorie, zelfanalyse en persoonlijke oefensituaties. De deelnemers doen verschillende oefeningen en testen waardoor ze op een veilige manier geconfronteerd worden met hun gedrag en effectiviteit. Op deze wijze leren ze hun eigen kracht beter kennen en ontwikkelen. Mogelijke belemmeringen die de effectiviteit negatief beïnvloeden worden door de deelnemer aangepakt. Door middel van o.a de enneagram test krijgt men nog meer inzicht in het eigen persoonlijkheidstype en hoe dit werkt op anderen. Waar liggen ieders kwaliteiten en valkuilen?

De deelnemers maken een persoonlijk actieplan aan het einde van deze training dat teruggekoppeld tijdens het 3e dagdeel.

De deelnemers ontvangen de module ook als een handig naslagwerk waarin de opgedane kennis en vaardigheden nog eens duidelijk staan beschreven.

Duur

Drie dagdelen

Inhoud

  • Inzicht in de eigen sterke en zwakke kanten
  • Het enneagram
  • Het effect van uw gedrag op anderen
  • Doelen, kwaliteiten en belemmeringen
  • Doelgericht en effectief handelen
  • Effectief time management
  • Omgaan met stress
  • Het persoonlijk actieplan

Kennis en vaardigheden vergroten?

Als vervolg en aanvulling op “Persoonlijke Effectiviteit” adviseren wij de trainingen: