Samenwerken & Communicatie

Deze training is bedoeld voor medewerkers of teams die hun vaardigheden op het gebied van samenwerken en communicatie willen verbeteren.

Doelstelling

Communicatie en samenwerken zijn twee begrippen die nauw met elkaar verbonden zijn. Wanneer de communicatie en de samenwerking niet goed verloopt, dan heeft dit direct invloed op de doelmatigheid, de efficiency of de kwaliteit van het individu en de organisatie als geheel. U communiceert de hele dag. Dit gebeurt bewust en onbewust. Meestal verloopt dit uitstekend. Er zijn echter ook moeizame en lastige momenten. In deze training verwerft u meer inzicht in uw eigen sterke en zwakke punten op het gebied van communicatie en samenwerking, de wijze waarop u en uw collega’s samenwerken en mogelijke verbeterpunten. Dit met als uiteindelijk doel het vergroten van de effectiviteit binnen uw werkrelaties.

Methodiek

We starten de training aan de hand van een analyse van het 360° feedback-rapport. Hiertoe heeft men vooraf of aan het begin van de training een vragenlijst ingevuld over communicatie en samenwerking op de eigen werkvloer. De deelnemers krijgen zo inzicht in hun eigen communicatiestijl, het beeld dat anderen van hen hebben en de onderlinge samenwerking. Sterke en zwakke punten worden verder geanalyseerd en besproken. Na deze analyse gaan we op zoek naar verbeterpunten. De training nodigt deelnemers uit tot een actieve, onderzoekende en experimenterende houding. Er wordt gewerkt met gevarieerde werkvormen zoals feedbackoefeningen, probleemanalyses, stijltesten, creatieve ervaringsoefeningen, praktijksimulaties en vaardigheidsoefeningen

De deelnemers maken een persoonlijk actieplan aan het einde van deze training waardoor ze gericht in hun praktijk verder kunnen oefenen.

De deelnemers ontvangen een handig naslagwerk waarin de opgedane kennis en vaardigheden nog eens duidelijk staan beschreven en eventueel een certificaat.

Duur

Twee of vier dagdelen

Inhoud

 • Gesprekstechnieken algemeen
 • Vooronderstellingen
 • De juiste sfeer creëren
 • Gespreksvoorbereiding
 • Stappen voor effectieve communicatie
 • Mijn kwaliteiten en valkuilen
 • Het Enneagram
 • Je verplaatsen in de ander
 • Zeggen waar het op staat
 • Beïnvloedingsstijlen
 • Gevoelens, emoties en irrationele processen
 • Samenwerkingscriteria
 • Organisatiecultuur
 • Afspraken
 • Verbeterpunten
 • Het persoonlijk actieplan

Kennis en vaardigheden vergroten?

Als vervolg en aanvulling op “Samenwerken en Communicatie” adviseren wij de trainingen: