Resultaatgericht beinvloeden in coaching en begeleiding

Deze training is bedoeld voor leidinggevenden die gericht zijn op resultaten en beseffen dat deze resultaten alleen te realiseren zijn samen met gemotiveerde, op prestatie gerichte medewerkers.

Zonder betrokkenheid is er geen commitment

Een belangrijke kerntaak van uw managementfunctie is de coaching en begeleiding van uw medewerkers. Door het beste van uzelf te geven streeft u ernaar het beste uit uw mensen te halen. De mate waarin deze inspanningen de door u gewenste spin-off genereren is van veel factoren afhankelijk. De praktijk leert immers dat de door de medewerker uitgesproken “Ja” vaak een “Ja-mits” blijkt te zijn, of, niet zelden een “Nee” betekent.

Uitgesproken intenties sterven dan vaak in schoonheid en  gekozen prioriteiten blijken niet te worden gedragen. Met als mogelijk gevolg dat de progressie in het operationeel werkgedrag bij uw medewerker stagneert.

Wanneer u zich bezig houdt met de coaching en begeleiding van medewerkers bevindt u zich feitelijk in een communicatieproces. Of de interactie tussen u en uw medewerker leidt tot het door u beoogde resultaat, wordt  in belangrijke mate bepaald door de door u gehanteerde structuur.

Toch is alleen een juiste structuur op zich nog geen garantie voor succes. We hebben het immers over interactie tussen personen, en die kunnen elkaar nu eenmaal simpelweg niet goed liggen. Gedrag vormt hierin een cruciale rol. In hoeverre bent u als coach vanuit echte betrokkenheid bij machte om middels uw gedrag het gedrag van uw medewerker te beïnvloeden?

Inhoud

 • Coachen: wat is dat?
 • De veranderende rol van de leidinggevende
 • De kenmerken van een goede coach
 • Structuur coaching conform het model “Eight step coaching”
 • Valkuilen bij het coachen
 • Stappenplan voor een effectieve coaching
 • Welke rol speelt “perceptie” in de onderlinge interactie en communicatie met anderen?
 • Doel van coachen
 • De juiste vragen stellen
 • Beinvloedingsprocessen ( hoe krijg je iets van mensen gedaan?)
 • Het coachingsgesprek
 • Doelen formuleren
 • Confronteren: de moeilijkste vaardigheid van een coach
 • Het persoonlijk actieplan

Doelen van coaching & begeleiding

 • Het anderen faciliteren bij het behalen van successen
 • Het creëren van de behoefte aan verandering en verbetering bij de ander
 • Het realiseren van een continue proces van performance verbetering bij de ander
 • Het voortborduren op sterktes en het neutraliseren van zwaktes
 • Het aanmoedigen van anderen om hun veelzijdigheid te ontwikkelen en risico’s te durven nemen
 • Het faciliteren van groei en ontwikkeling
 • Het bouwen aan commitment met betrekking tot bedrijf/afdelingsdoelstellingen
 • Het hoog houden van de normen en waarden van de organisatie
 • Ontwikkelen van coaching vaardigheden en empathie

 

Duur

Twee tot vier dagdelen

Kennis en vaardigheden vergroten?

Als vervolg en aanvulling op “de manager als coach” adviseren wij de trainingen: