Doelgericht Communiceren

Deze training richt op iedereen die zijn communicatieve vaardigheden wenst te verbeteren en effectiever wil functioneren.

Doelstelling

Als gevolg van deze training zullen de deelnemers meer inzicht in alle aspecten van effectief communiceren krijgen. Alle aspecten die hierbij een rol spelen zullen aan de orde komen. Ook krijgt men vooral inzicht in het eigen communicatiegedrag en in hoe dit bij anderen overkomt. Wat zijn sterke en zwakke punten?

Methodiek

De training is opgebouwd uit een combinatie van praktische oefeningen, aansluitende evaluaties en korte theoretische ondersteuningen. We besteden aandacht aan de complexiteit van communicatie. We doen waarnemings- en luisteroefeningen. Hoe geef je commentaar? We doen inzicht bevorderende oefeningen.

We maken een analyse van het individuele communicatiegedrag van de deelnemers. In de training werken we vanuit de praktijksituatie en behoefte van de deelnemers.

De deelnemers maken een persoonlijk actieplan aan het einde van deze training waardoor ze gericht in hun praktijk verder kunnen oefenen. De deelnemers ontvangen een handig naslagwerk waarin de opgedane kennis en vaardigheden nog eens duidelijk staan beschreven.

Duur

Twee dagdelen

Inhoud

 • Gesprekstechnieken algemeen
 • Inzicht in de eigen communicatiestijl
 • Vooronderstellingen
 • De juiste sfeer creëren
 • Gespreksvoorbereiding
 • Doelen bepalen
 • Stappen voor effectieve communicatie
 • Mijn kwaliteiten en valkuilen
 • Je verplaatsen in de ander
 • Zeggen waar het op staat
 • Het persoonlijk actieplan

Kennis en vaardigheden vergroten?

Als vervolg en aanvulling op “Doelgericht Communiceren” adviseren wij de trainingen: