Team Ontwikkeling

Team ontwikkeling

Deze training is bedoeld voor organisaties, afdelingen of teams die teamontwikkeling willen inzetten als middel om de effectiviteit en de onderlinge cohesie tussen de teamleden wensen te versterken.

Doelstelling

Goed functionerende teams vormen de basis voor het realiseren van de doelstellingen van uw onderneming. Deze training biedt de mogelijkheid zeer gericht met een team aan het werk te gaan, waardoor de onderlinge communicatie verbetert, teamleden gebruik maken van ieders kwaliteiten en vaardigheden en een sterker teamgevoel ontstaat. Deelnemers krijgen inzicht in het functioneren van teams in het algemeen en in het functioneren van hun team in het bijzonder. De training geeft inzicht in belemmeringen die het functioneren van dit team mogelijkerwijze in de weg staan en hoe hier effectiever mee om te gaan.

Methodiek

In deze module koppelen we theorie aan praktijkcases van desbetreffend team. De teamleden maken een analyse van hun team. Waar zitten de sterke en zwakke punten? We zullen de cultuur van de teams analyseren. Welke invloed kan het individu nemen? Wat zijn de spelregels voor succesvolle teams? Welke teamrollen zijn in dit team te onderscheiden? Deze vragen zullen aan de hand van het Insights model worden geanalyseerd, theoretisch worden toegelicht en middels praktijkbespreking verder uitgediept. We analyseren bovendien in hoeverre dit team afgestemd is op de visie en kernwaarden van de onderneming. In deze training doen we verschillende simulaties ter verduidelijking en oefening van noodzakelijke vaardigheden.

Het team maakt een team – actieplan aan het einde van deze training waardoor zij gericht in hun dagelijkse praktijk verder kunnen oefenen.

De deelnemers ontvangen de inhoud en opzet van de training ook in de vorm van een handig naslagwerk waarin de opgedane kennis en vaardigheden nog eens duidelijk staan beschreven.

Outdoor activiteiten

Indien gewenst is het mogelijk deze training te combineren met teambuilding activiteiten. Ter versterking van de teamspirit of juist ter ontspanning hebben wij diverse outdoor activiteiten ontwikkeld. Op verzoek worden deze ingepast in het programma.

Duur

Twee tot vier dagdelen

Inhoud

 • Persoonlijk profiel
 • Kwaliteiten en valkuilen van dit team
 • Teamanalyse
 • Gezamenlijke afstemming op de visie van uw onderneming
 • Samenwerkingsmethodieken
 • Rollen van de teamleden verduidelijken en indien nodig en mogelijk meer in balans met het team te brengen
 • Omgaan met conflicten
 • Pro-activiteit tot basishouding te maken
 • Wat maakt een team succesvol?
 • Teamcultuur
 • Fasen in een veranderingsproces
 • Doelstellingen en afspraken concreet voor dit team
 • Eventuele outdoor activiteiten
 • Het team – actieplan