Slecht nieuws gesprekken

Deze training is bedoeld voor leidinggevenden die in hun werkomgeving met hun collega’s of klanten slecht nieuws gesprekken voeren of moeten gaan voeren en hun effectiviteit hierin willen vergroten

Doelstelling

De deelnemers zijn na deze training in staat op een effectieve en efficiënte wijze slechtnieuws gesprekken te voeren. Er wordt inzicht verkregen in de verschillende aspecten van het gesprek, met name de voorbereiding, opbouw, begin en de afsluiting. De deelnemers hebben inzicht in het op de juiste manier overbrengen van de boodschap en kunnen dit ook daadwerkelijk in de praktijk brengen. Men weet waar, wanneer en hoe men het beste een slecht – nieuwsgesprek voert.

Methodiek

Na een korte blik op de basisvaardigheden bij gesprektechnieken, inventariseert en analyseert de trainer samen met de deelnemers aangedragen praktijksituaties en behandelt verschillende cases. Daarbij worden de mogelijke vaardigheden duidelijk besproken en aangescherpt. Inzicht in de valkuilen die het slecht nieuws gesprek met zich meebrengt, krijgt hierbij de nodige aandacht. Door middel van rollenspelen en realistische oefeningen wordt de stap van theorie naar praktijk gemaakt en kunnen de deelnemers hun gespreksvaardigheden oefenen.

De deelnemers maken een persoonlijk actieplan aan het einde van deze training waardoor ze gericht in hun praktijk verder kunnen oefenen. De deelnemers ontvangen de training ook als een handig naslagwerk waarin de opgedane kennis en vaardigheden nog eens duidelijk staan beschreven en eventueel een certificaat.

Duur

Twee dagdelen

Inhoud

 • Gesprekstechnieken algemeen
 • De voorbereiding op het slecht nieuws gesprek
 • Structuur en methodieken
 • De doelstelling van het slecht nieuws gesprek
 • Valkuilen en veelgemaakte fouten
 • Besluitvorming na de gesprekken
 • Het omgaan met weerstanden in gesprekken
 • Het Halo en het Horn Effect
 • Het opvangen van reacties
 • Het onderkennen van het eigen gedrag
 • Het persoonlijk actieplan