Interculturele Communicatie

Deze training is bedoeld voor leidinggevenden en medewerkers die in hun dagelijkse werkomgeving omgaan met medewerkers, gasten of klanten uit andere culturen.

Doelstelling

De dagelijkse omgang met medewerkers, gasten of klanten uit andere culturen is boeiend en complex. Wanneer mensen uit verschillende culturen met elkaar communiceren, dan gebeurt dit vaak vanuit een heel ander referentiekader. Inzicht in de verschillen is dan ook absoluut noodzakelijk om interculturele samenwerking en communicatie effectief te laten zijn. Deze training biedt u het noodzakelijke inzicht, geeft handvaten en oefent de vaardigheden die u in staat stellen in uw eigen interculturele werkomgeving doelgericht en effectief te zijn.

Methodiek

In deze training belichten wij de achtergronden van die culturen waar de deelnemers in hun werkomgeving mee te maken hebben. Eigen ervaringen van deelnemers worden besproken en geanalyseerd op “intentie – gedrag – effect”. Vanuit ervaringsoefeningen, rollenspelen, tips en vooral reflectie op eigen handelen werken we aan het bewustzijn en de vaardigheden die noodzakelijk zijn.

De deelnemers maken een persoonlijk actieplan aan het einde van deze training waardoor ze gericht in hun praktijk verder kunnen oefenen.

De deelnemers ontvangen een handig naslagwerk waarin de opgedane kennis en vaardigheden nog eens duidelijk staan beschreven en eventueel een certificaat.

Duur

Twee dagdelen

Inhoud

  • De impact van cultuurverschillen op communicatie
  • Interculturele communicatie en “het kritische pad van uw organisatie”
  • Vooroordelen, waarden en normen
  • Waarnemen – interpreteren – interageren – weten
  • Non-verbale communicatie in andere culturen
  • Interculturele gespreksvoering
  • Intentie – gedrag – effect
  • Gedragsflexibiliteit
  • Tips
  • Het persoonlijk actieplan

Kennis en vaardigheden vergroten?

Als aanvulling op “Interculturele Communicatie” adviseren wij de training: