Werving & Selectie gesprekken

De training is bedoeld voor leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers

Doelstelling

Goede werving en selectie van medewerkers wordt steeds belangrijker. In deze training leren we leidinggevenden om gestructureerde selectietrajecten op te zetten en te doorlopen. We geven inzicht in hóe te selecteren uit een steeds grotere respons. We trainen de specifieke vaardigheden die noodzakelijk zijn om professionele selectie gesprekken te kunnen voeren. Inzicht in de positie die zij bij dit gesprekstype bekleden staat hierbij centraal. Dit betreft inzicht in aspecten rond de opbouw van een werving en selectietraject, de voorbereiding, de opbouw, het begin en de afsluiting van het gesprek en de houding van de selecteur. Aan het einde van een selectietraject weten de leidinggevenden een inhoudelijke beoordeling te geven zodat gefundeerde keuzen en adviezen ten aanzien van de aanstelling van nieuwe medewerkers gemaakt kunnen worden

Methodiek

De trainer analyseert samen met de leidinggevenden cases en praktijksituaties. Daarbij worden de mogelijkheden en valkuilen in een traject of gesprek duidelijk aangegeven en besproken. Door middel van rollenspelen en realistische oefeningen wordt de stap van theorie naar praktijk genomen. Wat effectieve selectiegesprekken zijn, wordt door de supervisors aan de hand van de theorie en concrete oefeningen zelf ervaren.

De deelnemers maken een persoonlijk actieplan aan het einde van deze training waardoor ze gericht in hun praktijk verder kunnen oefenen.

De deelnemers ontvangen de training ook als een handig naslagwerk waarin de opgedane kennis en vaardigheden nog eens duidelijk staan beschreven.

Duur

Vier dagdelen

Inhoud

  • Het werving en selectietraject
  • De voorselectie van het curriculum vitae
  • De voorbereiding op het selectiegesprek
  • Structuur en methodieken selectiegesprek
  • Gesprekstechnieken algemeen
  • Valkuilen en veelgemaakte fouten
  • Besluitvorming na de gesprekken
  • Het interpreteren van het gedrag van de sollicitant
  • Het persoonlijk actieplan

Kennis en vaardigheden vergroten?

Als vervolg en aanvulling op “Werving & Selectie gesprekken” adviseren wij de trainingen: