Resultaatgericht Verkopen

Deze training is bedoeld voor commerciële medewerkers die actief betrokken zijn bij de verkoop en nog weinig commerciële scholing genoten hebben.

Doelstelling

De deelnemers zijn na de training in staat het optimale rendement te halen uit het verkoopge­sprek door verbeterde vaardigheden en te werken volgens een gestructureerd stappenplan. Dit veelgeprezen 7-stappen-model wordt kort besproken en vooral veel geoefend. De deelnemers krijgen inzicht in het eigen verkoopgedrag, daarnaast leren zij het gedrag van de (potentiële) klant beter kennen en beïnvloeden. Dit resulteert in een verkoophouding waaruit meer zelfvertrouwen en overwicht spreekt, waarin beter wordt ingespeeld op de klant met een beter commer­cieel resultaat.

Methodiek

De deelnemers worden door middel van theorie en praktijkvoorbeelden bekend gemaakt met de basisvaardigheden op het gebied van verkoop. Situaties en onderwerpen worden besproken en geoefend, zodat de verkoopvaardigheden (zowel sterk als zwak) teruggekoppeld, gecoached en verbeterd kunnen worden. Tijdens de training staat ‘het zelf doen’ centraal. De deelnemers worden zeer actief bij de training betrokken en de trainingsmaterie is toegesneden op hun dagelijkse praktijk, waardoor het leereffect maximaal is.

De deelnemers maken een persoonlijk actieplan aan het einde van deze training waardoor ze gericht in hun praktijk verder kunnen oefenen.

De deelnemers ontvangen een handig naslagwerk waarin de opgedane kennis en vaardigheden nog eens duidelijk staan beschreven.

Duur

Twee dagdelen

Inhoud

  • Behandeling van het ‘7 stappen model’
  • ‘Zoeken’ naar de juiste commerciële benadering zonder verlies van gast- / klantvriendelijkheid
  • Analyse van gedrag en uitstraling van deelnemer en afnemer
  • Blootleggen van praktijksituaties en bespreken van de belang­rijkste elementen inclusief een theoretische onderbouwing
  • Het persoonlijk verkoopgesprek
  • Omgaan met koopsignalen
  • Communicatie: vraagstelling en luisteren
  • Klantgericht argumenteren
  • Omgaan met bezwaren
  • Het persoonlijk actieplan

Kennis en vaardigheden vergroten?

Als vervolg en als verdieping op “Basis Verkoop Techniek”” adviseren wij de trainingen: