Situationeel Leidinggeven

Deze training is bedoeld voor leidinggevenden die het grootste kapitaal van hun onderneming, het menselijk kapitaal, de zorg willen geven die het verdient.

Doelstelling

De deelnemers zijn na de training beter in staat om situaties juist te analyseren en hierop de juiste stijl van leidinggeven toe te passen. Het inzicht in de verschillende niveaus van hun medewerkers (het competentieniveau) wordt vergroot waarbij de effectiviteit van de verschillende stijlen van leidinggeven wordt aangegeven. Het leidinggeven zal effectiever en efficiënter plaatsvinden waardoor de motivatie en het resultaat van zowel de deelnemer als diens medewerkers zal stijgen.

Methodiek

Tijdens de training zal veel aandacht aan de praktijk worden besteed. De deelnemers zullen in uiteenlopende praktijkgevallen worden getraind aan de hand van testen, individuele- en groepsopdrachten en rollenspellen. Communicatie en gesprekstechnieken. Leidinggeven – Welke verschillende leiderschapsstijlen zijn er? Situationeel leidinggeven: hoe reageert men op verschillende medewerkers in uiteenlopende situaties? Taakvolwassenheid medewerkers: hoe (on-)ervaren is de medewerker, wat mag van hem of haar verwacht worden en wat is de juiste benadering door de leidinggevende? Conflicthantering – Hoe gaan deelnemers om met conflicten, welke stijl hanteert men? – Voorkomen en de-escaleren van conflicten. Motiveren – Korte theorie en discussie – Hoe motiveert men niet gemotiveerde medewerkers? Personeelsmanagement: – Werving en selectie: functieprofielen en vacatures, interpretatie sollicitatiebrieven. Functionerings- en beoordelingsgesprekken. – Slecht nieuws gesprekken – Exit gesprekken.

De deelnemers maken een persoonlijk actieplan aan het einde van deze training waardoor ze gericht in hun praktijk verder kunnen oefenen.

De deelnemers ontvangen de training ook als een handig naslagwerk waarin de opgedane kennis en vaardigheden nog eens duidelijk staan beschreven.

Duur

Vier of zes dagdelen

Inhoud

 • Test Situationeel Leidinggeven
 • Het verschil tussen de managen en leidinggeven
 • Het inzichtelijk maken van het functioneren van medewerkers via de begrippen competentie en motivatie (bereidheid en bekwaamheid)
 • De vier stijlen van leidinggeven en de praktische toepassing daarvan
 • De combinatie van het competentieniveau van de medewerker, de juiste stijl van leidinggeven en de effecten hiervan op de bereidheid en bekwaamheid van de medewerker
 • Natuurlijke voorkeurstijl en te ontwikkelen stijlen worden aan de hand van ingevulde testen besproken.
 • Praktische oefeningen en rollenspelen in de vier stijlen van leidinggeven vanuit ’tailor made’ casuïstiek.
 • Leidinggeven en motiveren
 • Effectief coachen
 • Pro-activiteit
 • Resultaat gericht leidinggeven
 • Analyse van het competentieniveau van de medewerker.
 • Het persoonlijk actieplan

Kennis en vaardigheden vergroten?

Als vervolg en aanvulling op “de manager als coach” adviseren wij de trainingen: