Onderhandelen

Deze training is bedoeld voor medewerkers die regelmatig moeten onderhandelen met klanten, afnemers, leveranciers enz..

Doelstelling

Het aanleren van vaardigheden om tot een voordelige overeenstemming te komen met een andere partij (gast, klant, leverancier etc.). Succes in onderhandeling hangt vooral samen met de mate waarin we creatief en met zelfvertrouwen omgaan met de belangen van de ander en die van onszelf. In deze training ontwikkelt de deelnemer onderhandelingsvaardigheden om tot de gewenste resultaten te komen. Dit betekent zowel het bereiken van een optimale uitkomst als het creëren van een goede relatie. Uitgangspunt is het zoeken naar een win-win situatie. Hierbij wordt het inzicht versterkt dat bij de onderhandeling de partijen wederzijds afhankelijk zijn. Deze partijen hebben deels tegenstrijdige, deels gemeenschappelijke belangen. Het beseffen van deze principes en het omgaan hiermee staan centraal in de training.

Methodiek

De training is zo ingericht dat naast een kort theoretisch kader voornamelijk de vaardigheden van het onderhandelen worden besproken en geoefend. Dit gebeurt door een aantal vastliggende cases, maar ook aan de hand van situaties die de deelnemers zelf aandragen. In de training wordt vooral naar de verschillende aanpakken van de deelnemers gekeken en deze worden gezamenlijk geëvalueerd. Hierdoor wordt het ‘leren van elkaar’ concreet vormgegeven.

De deelnemers maken een persoonlijk actieplan aan het einde van deze training waardoor ze gericht in hun praktijk verder kunnen oefenen.

De deelnemers ontvangen een handig naslagwerk, waarin de opgedane kennis en vaardigheden nog eens duidelijk staan beschreven.

Duur

Twee dagdelen

Inhoud

 • ‘Verkoopstappenplan’
 • De kenmerken van onderhandelen
 • Het doorlopen van het onderhandelingsproces
 • Het resultaatgerichte onderhandelingsklimaat
 • Het verschil tussen principiële en positionele onderhandelen
 • Het kunnen scheiden van persoonlijke en zakelijke factoren
 • ‘Lastige mensen’
 • Mijn persoonlijke onderhandelingsstijl; gedrag en effect
 • Werken aan de relatie
 • Doelgerichte voorbereiding
 • Het persoonlijk actieplan

Kennis en vaardigheden vergroten?

Als vervolg en als verdieping op “Basis Verkoop Techniek”” adviseren wij de trainingen: