Conflicthantering

Deze training is bedoeld voor iedereen die op doeltreffende wijze wil leren omgaan met lastige of conflictsituaties en zijn / haar persoonlijk functioneren in conflictsituaties wil verbeteren.

Doelstelling

In iedere organisatie bestaan belangentegenstellingen of conflicten. Veranderingen in organisaties gaan altijd gepaard met spanningen en conflicten. Conflicten hoeven niet persé slecht te zijn. Integendeel, ze kunnen een nuttige functie hebben. Daartoe is het van belang dat men inzicht krijgt in de soort conflicten en mechanismen die tussen en in mensen spelen. Conflicten worden een probleem voor medewerkers en dus voor de organisatie als ze ontsporen. Zowel vermijden en toedekken van een conflict, als het niet meer kunnen loslaten ervan zien wij, in de meeste gevallen, als een ontsporing

Het doel van deze training is dat de leidinggevende, effectiever met verschillende typen “conflictsituaties” om kan gaan. De training biedt inzichten in wat er bij conflicten allemaal speelt en gedragsaanwijzingen om conflictsituaties te hanteren. Na de training zijn de deelnemers uiteindelijk beter in staat om situaties te analyseren en hierop de juiste stijl van conflicthantering effectief toe te passen.

Methodiek

Praktijksituaties van de deelnemers vormen het uitgangspunt voor de training. Aan de hand van een theoretisch kader en een conflictdiagnosemodel geven wij praktische aanwijzingen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van cases, eigen praktijkvoorbeelden, checklists, handleidingen en gespreksmodellen. De deelnemers krijgen inzicht in hun eigen stijl van conflicthantering en vooral in het effect van hun gedrag op anderen en omgekeerd. We zullen concrete situaties oefenen die van belang zijn.

De deelnemers maken een persoonlijk actieplan aan het einde van deze training waardoor ze gericht in hun praktijk verder kunnen oefenen

De deelnemers ontvangen de training ook als een handig naslagwerk waarin de opgedane kennis en vaardigheden nog eens duidelijk staan beschreven en eventueel een certificaat.

Duur

Vier dagdelen

Inhoud

  • Het kunnen bepalen van de inhoud, ontwikkeling en context van een conflict door middel van een diagnosemodel
  • De stijlen van conflicthantering worden geanalyseerd. We bespreken wanneer deze het meest geschikt zijn om toe te passen
  • De voorkeursstijl en effectiviteit van iedere deelnemer wordt aan de hand van ingevulde vragenlijsten en oefensituaties besproken
  • Het kunnen ingrijpen in conflicten (als ‘derde partij’)
  • Inzicht in de voordelen en nadelen van conflicten
  • Omgaan met klachten
  • Omgaan met de eigen emoties in conflictsituaties
  • Kansen herkennen om tot oplossingen te komen
  • Vertrouwen ontwikkelen in eigen mogelijkheden waardoor conflicten meer tijdig en doeltreffender aangepakt zullen worden – pro actief gedrag
  • Het persoonlijk actieplan

Kennis en vaardigheden vergroten?

Als vervolg en aanvulling op “Conflicthantering” adviseren wij de trainingen: