Meer en beter verkopen

Deze training is bedoeld voor medewerkers die actief betrokken zijn bij de verkoop en die enige commerciële scholing of ervaring genoten hebben.

Doelstelling

Werken in een commerciële omgeving vraagt sterke persoonlijke capaciteiten. Het leggen van nieuwe contacten, het analyseren van klantenbehoeften, het kunnen hanteren van verschillende verkoopstijlen, het overwinnen van weerstand en de juiste stemming creëren zijn noodzakelijke vaardigheden. In deze training leren deelnemers hoe ze op succesvolle wijze klanten kunnen benaderen en hun verkoopresultaten vergroten.

Methodiek

De deelnemers worden door middel van theorie en praktijkvoorbeelden bekend gemaakt met de succes factoren en vaardigheden op het gebied van verkoop. Situaties en onderwerpen worden besproken en geoefend, zodat de reeds ontwikkelde persoonlijke verkoopvaardigheden (zowel sterk als zwak) teruggekoppeld, gecoached en verbeterd kunnen worden. Tijdens de training staat ‘het zelf doen’ centraal. De deelnemers worden zeer actief bij de training betrokken en de trainingsmaterie is zeer praktisch, waardoor het leereffect maximaal is.

De deelnemers maken een persoonlijk actieplan aan het einde van deze training waardoor ze gericht in hun praktijk verder kunnen oefenen. De deelnemers ontvangen een handig naslagwerk waarin de opgedane kennis en vaardigheden nog eens duidelijk staan beschreven.

Duur

Twee dagdelen

Inhoud

 • Behandeling van het ‘Verkoopstappenplan’
 • Psychologie van het verkopen
 • Het leggen van nieuwe contacten en acquisitie
 • Verschillende verkoopstijlen hanteren
 • Signaleren van kansen
 • Klantenbehoeften achterhalen
 • Vertrouwen winnen
 • Koopmotieven van mijn klant
 • Acquisitie
 • Onderhandelen volgens het win – win principe
 • Omgaan met weerstand
 • Het persoonlijk actieplan

Kennis en vaardigheden vergroten?

Als vervolg en als verdieping op “Commercieel denken en handelen” adviseren wij de trainingen: