Commerciële telefoontechnieken

Deze training is bedoeld voor medewerkers die veelal verkopen via de telefoon of potentiële afnemers telefonisch benaderen. Deze training richt zich op medewerkers die nog weinig commerciële scholing hebben genoten en die een groter rendement uit hun telefoon – verkoopgesprek willen halen. Dit door beter gebruik te maken van de eigen mogelijkheden en door beter af te stemmen op de mens achter de klant.

Doelstelling

De deelnemers zijn na de training in staat een zo hoog mogelijk rendement te halen uit het telefonische – verkoop – ge­sprek, door het aan te pakken volgens een gestructureerd stappenplan. Deze afzonderlijke stappen worden uitgelegd en geoefend. De deelnemers krijgen inzicht in het eigen gedrag en tevens herkennen zij het gedrag van de (potentiële) afnemer beter. Dit resulteert in meer zelfvertrouwen en overwicht, beter inspelen op de afnemer door klant- en doelgericht te communiceren en daardoor een beter commer­cieel resultaat.

Methodiek

De deelnemers worden door middel van theorie en praktijkvoorbeelden bekend gemaakt met de basisvaardigheden op het gebied van telefonische – verkoop – gesprekken. Praktijksituaties en onderwerpen worden besproken en geoefend, zodat de verkoopvaardigheden van de deelnemers teruggekoppeld, gecoached en, waar nodig, verbeterd kunnen worden. Tijdens de training staat ‘het zelf doen’ centraal. De deelnemers worden zeer actief bij de training betrokken en de trainingsmaterie is zeer praktisch, waardoor het leereffect maximaal is.

De deelnemers ontvangen een handig naslagwerk waarin de opgedane kennis en vaardigheden nog eens duidelijk staan beschreven.

De deelnemers maken een persoonlijk actieplan aan het einde van deze training waardoor ze gericht in hun praktijk verder kunnen oefenen

Het is mogelijk de deelnemers voorafgaand aan- en aansluitend op dag 1 te toetsen op hun gedrag aan de telefoon. Hiertoe kunnen Mystery Calls worden uitgevoerd en deze Calls worden in de training besproken.

Duur

Twee dagdelen

Inhoud

 • Behandeling van het ‘Verkoopstappenplan’
 • ‘Zoeken’ naar de juiste commerciële benadering zonder verlies van gast- / klantvriendelijkheid
 • Analyse van gedrag en uitstraling van zowel deelnemer als afnemer
 • Blootleggen van praktijksituaties en bespreken van de belang­rijkste elementen inclusief een theoretische onderbouwing
 • Eisen en vanzelfsprekende behoeften van klanten
 • Belichten van het belang en de aanpak van het opbouwen van een relatie met de afnemer, mede vanuit de eigen presentatie van de deelnemer
 • Technieken bij het telefonische verkoopgesprek
 • Effectief ombuigen van tegenwerpingen en daadkrachtig afsluiten van gesprekken
 • Professioneel omgaan met prijsbezwaren van klanten
 • Professioneel klachtenmanagement
 • Het persoonlijk actieplan

Kennis en vaardigheden vergroten?

Als vervolg en als verdieping op “Commercieel denken en handelen” adviseren wij de trainingen: