Functioneringsgesprekken

Deze training richt op iedere leidinggevende die motiverende functioneringsgesprekken met zijn medewerkers wil voeren en die een aantal praktische tips en technieken wil verwerven.

Doelstelling

De training heeft tot doel leidinggevenden zodanig toe te rusten dat zij in staat zijn de functioneringsgesprekken met hun medewerkers op adequate wijze te kunnen voeren. Met als resultaat gemotiveerde in plaats van “gefrustreerde” medewerkers.
De training sluit aan op het binnen de eigen organisatie gehanteerde functioneringssysteem.
Mocht u ontevreden zijn over uw eigen systeem dan kunnen wij u adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling en de invoering van een nieuw functioneringssysteem. Deelnemers ontwikkelen bewustzijn voor- en inzicht in de rol die zij bij dit gesprekstype behoren te spelen. Daarbij komen ook nadrukkelijk de valkuilen en knelpunten van het functioneringsgesprek aan bod.

Methodiek

Deze training bestaat uit twee afzonderlijke blokken van ieder één trainingsdag. In de tussenliggende periode dient een functioneringsgesprek gehouden te worden. Dit gesprek vormt de input voor dag 2. We kunnen eventueel een analyse laten maken door de leidinggevende en door de medewerker waarmee het gesprek is gevoerd.
De trainer inventariseert en analyseert samen met de leidinggevenden aangedragen praktijksituaties en behandelt verschillende cases. Daarbij worden de mogelijke vaardigheden duidelijk besproken en aangescherpt. Inzicht in de valkuilen die het functioneringsgesprek met zich meebrengt, krijgt hierbij de nodige aandacht. Door middel van rollenspelen en realistische oefeningen wordt de stap van theorie naar praktijk gemaakt en kunnen de leidinggevenden hun noodzakelijke gespreksvaardigheden oefenen.

De deelnemers maken een persoonlijk actieplan aan het einde van deze training waardoor ze gericht in hun praktijk verder kunnen oefenen.

De leidinggevenden ontvangen de training ook als een handig naslagwerk waarin de opgedane kennis en vaardigheden nog eens duidelijk staan beschreven en eventueel een certificaat.

Duur

Vier of zes dagdelen

Inhoud

  • Gesprekstechnieken algemeen
  • Gevoelens, emoties en irrationele processen bij gesprekspartners
  • Het effect van uw communicatiestijl op anderen
  • Lastige gesprekken voeren
  • Beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken: een verschil?
  • De fasen en opbouw van het functioneringsgesprek
  • De voorbereiding op het functioneringsgesprek
  • Valkuilen en veelgemaakte fouten
  • Besluitvorming en verslaglegging na de gesprekken
  • Het persoonlijk actieplan

Kennis en vaardigheden vergroten?

Als vervolg en aanvulling op “Functioneringsgesprekken” adviseren wij de trainingen: