Commercieel denken en handelen

Deze training is bedoeld voor medewerkers die regelmatig contact hebben met klanten / opdrachtgevers en werken in een dienstverlenende organisatie.

Doelstelling

Na deze training beheersen deelnemers nog beter hun rol en bijdrage aan het commerciële proces. Men weet wat de begrippen marketing en verkoop voor de organisatie betekenen. Men kan commerciële kansen herkennen en benutten dan wel doorgeven. Men weet wat klantgerichtheid is en hoe men daarnaar handelt. Dit houdt in dat de deelnemers in staat zijn om sociale verkoopvaardigheden actief uit te dragen naar de diverse opdrachtgevers van de organisatie. Daartoe hebben de deelnemers inzicht in de manier van benaderen van een klant, en belangrijker, weten de deelnemers hoe ze moeten handelen richting die klant. De deelnemers krijgen inzicht in het eigen gedrag en tevens herkennen zij het gedrag van de klant beter teneinde een zo hoog mogelijk rendement te halen uit een (verkoop) gesprek.

Methodiek

De deelnemers worden door middel van theorie en praktijkvoorbeelden bekend gemaakt met de basisvaardigheden op het gebied van verkoop. Samen met de deelnemers signaleert en analyseert de trainer de momenten binnen de organisatie die commerciële kansen bieden.
Situaties en onderwerpen worden besproken en geoefend, waarbij veelvuldig gebruik gemaakt wordt van de evaluaties zodat de verkoopvaardigheden (zowel sterk als zwak) teruggekoppeld, gecoached en verbeterd kunnen worden. De deelnemers worden actief bij de training betrokken en de trainingsmaterie is zeer praktisch, waardoor het leereffect maximaal is.

De deelnemers maken een persoonlijk actieplan aan het einde van deze training waardoor ze gericht in hun praktijk verder kunnen oefenen

De deelnemers ontvangen een praktisch en handig naslagwerk waarin de opgedane kennis en vaardigheden nog eens duidelijk staan beschreven en eventueel een certificaat.

Duur

Twee dagdelen

Inhoud

 • Het belang van goede kennis van het eigen dienstenaanbod
 • Het benutten van commerciële kansen
 • Signalen onderscheiden, inspelen en anticiperen op het gedrag van klanten
 • Pro-actief handelen
 • Gesprekken voorbereiden
 • Omgaan met lastig gedrag
 • Klantgericht, doelgericht en effectief communiceren
 • Mijn kwaliteiten en valkuilen in commerciële situaties; “Hoe ervaren onze klanten mijn performance?”
 • Behoeftebepaling bij onze klanten
 • De traditionele klantbenadering versus de totale klantbenadering
 • Het persoonlijk actieplan

Kennis en vaardigheden vergroten?

Als vervolg en als verdieping op “Commercieel denken en handelen” adviseren wij de trainingen: