Vergadertechieken

Deze training richt op iedereen die meer rendement wil halen uit de vergaderingen die hij / zij leidt dan wel bijwoont.

Doelstelling

De deelnemer is na deze training in staat effectief aan vergaderingen deel te nemen en deze te leiden. Men heeft inzicht in het belang van een gedegen voorbereiding en agendabeheer. Na de training zal de deelnemer goed voorbereid en gemotiveerd kunnen deelnemen aan vergaderingen. Men krijgt inzicht in de vraag wat men kan verbeteren in de eigen vergaderpraktijk en hoe men daar zelf invloed op kan uitoefenen. De deelnemers communiceren effectief en op het juiste niveau: inhoud, proces, samenwerking of emotie. Men heeft inzicht in de eigen persoonlijke vergaderstijl en in die van andere vergaderdeelnemers. Men kan omgaan met lastige situaties en beheerst de verschillende rollen in vergaderingen

Methodiek

De trainer signaleert en analyseert samen met de deelnemers praktijkvoorbeelden. Vervolgens ervaart men aan de hand van rollenspelen en realistische oefeningen het verschil tussen goed voorbereide en niet goed voorbereide vergaderingen (onder andere door het opstellen van een agenda en agendabehandeling). Men krijgt uitvoerig feedback op de eigen rol en de effectiviteit hiervan in verschillende situaties.

De deelnemers maken een persoonlijk actieplan aan het einde van deze training waardoor ze gericht in hun praktijk verder kunnen oefenen.

De deelnemers ontvangen de training ook als een handig naslagwerk waarin de opgedane kennis en vaardigheden nog eens duidelijk staan beschreven en eventueel een certificaat.

Duur

Twee dagdelen

Inhoud

 • Het belang van voorbereiding op de vergadering
 • Verschillende besluitvormingsprocessen en -technieken
 • Inzicht in taak- en procesrollen
 • Het belang van agendabeheer en notuleren
 • Verschillende voorzitterstechnieken
 • Omgaan met disfunctioneel gedrag
 • Probleemoplossend denken
 • Beïnvloedingsstijlen
 • Onderscheid maken tussen het beïnvloeden van de inhoud, het proces en de procedure
 • Presentatietechnieken
 • Het persoonlijk actieplan

Kennis en vaardigheden vergroten?

Als vervolg en aanvulling op “Vergadertechnieken” adviseren wij de trainingen: