Presentatietechnieken

Deze training is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig presentaties houdt en / of een boodschap moet overbrengen aan een groep.

Doelstelling

De deelnemer is na de training in staat effectief een boodschap te verpakken en te presenteren. Behandeld wordt hoe de deelnemer een boodschap effectief opbouwt in een presentatie en hoe deze op een natuurlijke wijze kan worden gepresenteerd. Door eerder gevolgde communicatie trainingen zullen de deelnemers reeds voldoende basis hebben in gespreksvoering en heeft men enigszins een beeld van de eigen vaardigheden. Wanneer men echter professioneler in verschillende hoedanigheden, presentaties wil / moet geven dan is het noodzakelijk om de communicatiekwaliteiten naar een hoger niveau te brengen. Wanneer men een effectieve en boeiende presentatie wil geven, is de wijze waarop een boodschap wordt verpakt, zeker net zo belangrijk als de inhoud van de presentatie. Centraal in deze training staat dan ook de vraag: Hòe breng ik een boodschap over? We besteden daarom veel aandacht aan het effect dat het presentatie-gedrag van de deelnemers heeft op het publiek.

Na de training kan de deelnemer op een spontane wijze en op de golflengte van de toehoorders een boeiende presentatie verzorgen.

Methodiek

De ervaringen van de deelnemer staan centraal. In de training maken we een analyse van de persoonlijke presentatiekwaliteiten en valkuilen. Hoe werken deze op het publiek? Positief of roepen ze juist weerstand op? We onderzoeken welke irrationele denkpatronen bij de deelnemers ervoor zorgen dat ze onvoldoende effectief gebruik maken van hun kwaliteiten. Welke consequenties heeft dit op gebied van de emotie en dus op het – extern waarneembare – gedrag? Onze gedachten, ideeën, waarden en overtuigingen in relatie tot het geven van een presentatie, bepalen namelijk hoe wij ons, tijdens een presentatie, voelen en dus hoe wij ons gedragen en over komen bij ons publiek! De training heeft een sterk interactief karakter. Voor zover noodzakelijk zal enige kennisoverdracht m.b.t het onderwerp plaatsvinden. We zullen echter vooral veel oefenen en aan de hand van voorbeeldgedrag, persoonlijke analyse, brainstorm over persoonlijke doelen en hoe deze te verwerkelijken, er gezamenlijk inhoud aan geven .

De deelnemers maken een persoonlijk actieplan aan het einde van deze training waardoor ze gericht in hun praktijk verder kunnen oefenen.

De deelnemers ontvangen een handig naslagwerk waarin de opgedane kennis en vaardigheden nog eens duidelijk staan beschreven en eventueel een certificaat.

Duur

Vier dagdelen

Inhoud

 • De voorbereiding
 • Individuele presentatie – kwaliteiten en valkuilen
 • Het publiek
 • De boodschap
 • De opbouw van de presentatie (1.Inleiding 2.Middenstuk 3.Slotstuk)
 • Presentatietechniek
 • Hulpmiddelen (1.Flip-over 2.Overheadprojector 3.Beamer)
 • De persoonlijke presentatie
 • Omgaan met reacties en vragen
 • Het levendig houden van de presentatie
 • Het persoonlijk actieplan