Leiderschap & Management

Leiderschap & Management

Management is de dingen goed doen, leiderschap is de goede dingen doen.

Het thema leiderschap blijft mensen bezig houden. Verschillende inzichten en ideeën wisselen elkaar af. Hierbij spelen met name persoonlijke eigenschappen en vaardigheden van leiders een belangrijke rol. Veel effectieve leiders ontwikkelen een stijl waarin een goede balans is tussen het stellen van kaders, richtlijnen en instructies enerzijds en het geven van ruimte aan medewerkers voor eigen invulling anderzijds. Goede leiders zijn in staat om anderen te stimuleren en inspireren. Daarmee verhogen zij de motivatie, betrokkenheid, prestaties en productiviteit binnen organisaties.

Ondanks dat de termen ‘manager’ en ‘leider’ vaak door elkaar gebruikt worden, beschouwen we dit als verschillende rollen. Een manager is verantwoordelijk voor het beheersen en controleren van processen. Zijn focus is vooral gericht op het bereiken van concrete resultaten en uitvoeren van taken binnen afgesproken kaders (budget, tijd, etc.). Vanuit deze verantwoordelijkheden stuurt hij ook zijn mensen aan. Een leider stimuleert anderen om resultaten te bereiken en streeft ernaar de organisatie in de juiste richting verder te brengen. Leiders houden zich sterk bezig met analytische, emotionele en gedragsmatige aspecten. Zij hebben een duidelijke toekomstvisie, motiveren medewerkers en dagen hen uit. In de praktijk zien we beide rollen in allerlei mengvormen bij leidinggevenden en bestuurders.

Jij hebt het roer in handen. Je targets in het vizier. Toch kom je jezelf regelmatig tegen. Het aansturen van mensen blijkt een vak apart. En kost meer tijd, energie en inspanning dan je had verwacht. Kortom, je hebt behoefte aan meer inzicht en bagage als leider. In de hiernaast beschreven trainingen wordt beschreven op welke wijze je op een praktische manier je vaardigheden in leidinggeven, beïnvloeden, coachen en conflicthantering kunt vergroten. Deze trainingen van Trivium combineren nieuwe inzichten met bestaande praktijkervaringen en geven tips en voorbeelden van effectief leiderschap en management. Door case studies, oefeningen, eigentijdse casuïstiek en interviews met succesvolle leiders ontwikkelt u meerdere leiderschapsstijlen en vaardigheden.