Timemanagement

Deze training richt op medewerkers die efficiënter en effectiever willen omgaan met het fenomeen ’tijd’ en daarmee hun functioneren willen verbeteren.

Doelstelling

In deze training leert men de eigen werkdruk beter te beheersen door effectief doelen te stellen, efficiënt te plannen en heldere prioriteiten te bepalen.
De deelnemers zijn na deze training in staat om de valkuilen met betrekking tot time management te herkennen. Tevens leren zij effectiever en efficiënter om te gaan met hun tijd op zowel persoonlijk-, afdelings- als organisatieniveau.

Methodiek

Tijdens de training worden de huidige ’tijdvreters’ die men in de praktijk ervaart in beeld gebracht. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre deze kunnen worden geëlimineerd. Middels oefeningen tijdens de training wordt gekeken hoe momenteel wordt omgegaan met tijdbeheersing. De meest voorkomende struikelblokken op het gebied van time management worden besproken. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de individuele problematiek van de deelnemer. Gekeken wordt naar de werksituatie waarin men zich dagelijks bevindt en wat in die situatie praktische oplossingen zijn om planmatiger te werken en effectief met tijd om te gaan.

De deelnemers maken een persoonlijk actieplan aan het einde van deze training waardoor ze gericht in hun praktijk verder kunnen oefenen

De deelnemers ontvangen de training ook als een handig naslagwerk waarin de opgedane kennis en vaardigheden nog eens duidelijk staan beschreven.

Duur

Twee dagdelen

Inhoud

 • Timemanagement is zelfmanagement
 • Analyse van de tijdsbesteding
 • Persoonlijke valkuilen en kwaliteiten
 • Hoe bedwingt men tijdverslinders?
 • Het timemanagement model
 • Plannen met systeem
 • Doelen formuleren
 • Prioriteiten stellen
 • Meten en bijsturen
 • Vergaderen
 • Het persoonlijk actieplan

Kennis en vaardigheden vergroten?

Als vervolg en aanvulling op “Timemanagement” adviseren wij de trainingen: